භායානක නිවාඩුවක් ගත කරන්නන්ට උචිත ස්ථානයක්!

නිවාඩුවක් ගත කිරීම සඳහා යොමු වන විට එය සඳහා නොයෙකුත් ප්‍රදේශ වෙන්වී ඇත.මේ අතුරින් ඔබ තෘප්තිමත් වන ස්ථානයක් වෙනුවට බයෙන් ඇවිලෙන ස්ථානයක් තෝරා ගත හොත් එය කෙසේ වේද? එය මඳක් අමුතු යෝජනාවක් වුවද ජෙලි මත්ස්‍යයින් සිටින ස්ථානයක නිවාඩුව ගත කිරීමට ඔබ කැමතිද?
desktop-1461874701
මෙය මඳක් විකාර ජනාවක් සේ හැඟුනද මේ පවසන්නේ ජෙලි මත්ස්‍යයින් සහිත ඇලක් ගැනය.මෙය පිහිටා ඇත්තේ පලව් හි කොරොර් දුපතේය.
desktop-1461874703
මෙම ලුණු සහිත ජලාශයේ ජෙලි මත්ස‍ය්යින් 100 සිට 1000 දක්වා ප්‍රමානයක් ඇත.
desktop-1461874700
මෙහි ඇති අපූරුතම කාරනය නම් ඔවුන් අතරින් කිසිඳු බයකින් තොරව ඔබට පිහිනා යෑමට හැකිවීමයි.
desktop-1461874707
මෙම ජෙලි මත්ස්‍යයින් තුලත් දල පිහිටා තිබුනද මිනිස් සිරුරට අහිතකර බලපෑම් එල්ල කිරීමට තරම් එය ශක්තිමත් නොවේ. desktop-1461874705

Share this post with your friends!