පිළිහුඩුවෙකුගේ පීන්තූරයක් ගන්න අවුරුදු 6ක් තිස්සේ වෙච්ච මහන්සියක්

ඇලන් මැක්ෆයිඩේන් යනු වෘත්තිමය වනසත්ව විතය පිළිබඳ ඡායාරූප ශිල්පීයෙකි.ඔහු 2009 සිට මෙම වෘත්තියේ නියැලෙයි.ඔහු පිළිහුඬුවෙකු එක එල්ලේ වතුර කරා පියඹා යන ඡායාරූපයක් ගැනීම සඳහා වැය කර ඇති කාලය විස්මිතය. එම කාලය වසර සයක් සහ පැය 4200 වන අතර පීන්තූර 720,000කට පසු ඔහුගේ ප්‍රයත්නය සාර්ථක කර ගැනීමට ඔහුට හැකිවිය.
perfect-kingfisher-dive-photo-wildlife-photography-alan-mcfayden-30
perfect-kingfisher-dive-photo-wildlife-photography-alan-mcfayden-311
ඔහුට වුවමනා වුයේ කැලතුනු ස්වභාවයකින් තොර පැහැදිලි අලංකාර ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමටයි. ඔහු නැවත මේ දෙස හැරි බලන විට ඔහු මේ සඳහා කර ඇති කැප කීරීම ඉමහත් බව ඔහුට පසක් වී ඇත.
perfect-kingfisher-dive-photo-wildlife-photography-alan-mcfayden-35
ඔහු කුඩා කල සිටම ඔහුගේ සීයා විසින් පරිසරයේ සිරි නැරඹිමටත් පිළිහුඩුවන් සහිත කූඩුවක් තිබෙන අයුරු නැරඹිමට ගිය බවත් ඔහු පවසයි. එදවස සිටම කුරුල්ලන්ගේ අලංකාරය පිළිබඳ හා පරිසරය පිළිබඳ ඇතිවු විචිත්‍රවත් හැඟීම ඔහුව වනසත්ව ඡායාරූපකරනය කරා ගෙන ගිය බව ඔහුගේ හැඟීමයි.
perfect-kingfisher-dive-photo-wildlife-photography-alan-mcfayden-22
ඔහු අතුරු ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් මෙම ඡායාරූපකරනයේ නියැලෙන අතර සමහරක් දිනවල පීන්තූර 600 කට වඩා ග්‍රහනය කරයි. ඒ අතරින් සමහරක් අවස්ථාවල එක් පීන්තුරයක් හෝ ඔහුගේ නෙත නොගැටෙන බවද සත්‍යයකි. මෙය තුලින් තමා කිසිම විටක වෙහෙසට පත් නොවන බවත් තමා තුල ඇති කැපවීම මෙම වෘත්තියේ නියැලිමට පොළඹවන බවත් ඔහුගේ විශ්වාසයයි. කෙසේ වුවද මෙම ඡායාරූපය කලාතුරකින් දක්නට ලැබෙන ඝනයේ අපූරු ඡායාරූපයකි.
perfect-kingfisher-dive-photo-wildlife-photography-alan-mcfayden-10

Share this post with your friends!