නිල් තල්මසුන් පිළිබඳව ඔබ මෙම කරුණු 10 දැන සිටියාද?……….

1.නූතන නිල් තල්මසා තමයි දැනට ලෝකයේ පවතින විශාලම සත්වයා..Blue-Whale-Beside-75-Feet-Boat-and-Dinosaurs

2.නිල් තල්මසාගේ දිව අප්‍රිකානු කැලෑ අලියෙකුගේ දිව තරම්ම බරින් යුක්තයි.ඒවගේම හදවත කුඩා කරත්තයක් වගෙයි…Blue-Whales-Heart

3. එක් වරකට ආහාර කිලෝගැරෑම් 500ක ප්‍රමාණයක් මුඛයේ රුවා ගැනීමේ හැකියාව මෙම සත්වයාට තිබෙනවා.

4.මෙයාලට ආහාර නොමැතිව මාස හයකට වඩා කාලයක් වුනත් ඉන්න පුළුවන්..

5.මොවුන් උපතේදී පවා විශාලව උපදින අතර දින හා පැය ගණනින් මොවුන්ගේ වර්ඪ්නය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් වැඩිවේ..
6.මොවුන්ගේ වෘෂණ කෝෂද ඉතා විශාල අතර විශාල ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණයක්ද පිට කරයි.Blue-Whale-Penis

7.අනිකුත් ශරීරංගයන් හා සැසඳීමේදී මොවුන්ගේ මොළැ‍ය ඉතා කූඩාව පිහිටා ඇත.

8.දැනට 10,000ත් 25,000ත් අතර ප්‍රමාණයක් නිල් තල් මසුන් ලොව පුරා ඇත.Blue-Whale-and-Whaling-Men

9.මොවුන් කණ්ඩායම් වශයෙන් නොව බොහෝ විට තනිව හෝ යුගළ වශයෙන් පිහිනා යයි..Solitary-Blue-Whales

10.ශබ්දය අතින් අධිකම ශබ්දය ඇති සත්වයාද නිල් තල්මසාය..එක් තල්මසෙක්ට අනෙක් තල්මසාගේ හඬ සැතපුම් 1000ක පමණ දුරකින් වුවද ඇසේ..

Share this post with your friends!