නරියෝ කපටි කියන්නේ නිකම්ම හින්දා නෙමෙයි කියන එක මේක බැලුවම තේරේයි.

මනුස්සයෙක් කන පීසා එකක් නරියෙක් හොරෙන් ඩැහැගෙන ගියපු සිද්ධියක් ගැන තමයි මේ කියන්න යන්නේ!මෙය සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල වල මේ වන විටත් ගින්නක් මෙන් පැතිර යනවා.එක්තරා මනුස්සයෙක් තම කාරයේ දොර හැර පොඩ්ඩක් පිටතට යොමු වු මොහොතේ තමයි මේ නරියා ඇවිදින් පිසා එකට වැඩේ දෙන්නේ!ඉතින් මේක හින්දා මෙයාට අන්වර්ථ නාමයකුත් පට බැඳිලා තියෙනවා පීසා නරියා කියලා.කොහොම වුනත් නරියාට නම් කාලේකට පස්සේ හම්බවෙච්ච හොඳම දීවා අහාරය මේක කියලා නම් ශූවර්..

Share this post with your friends!