නපුරු බල්ලෙක් නිසා වෙන හදිය…….බලලම ඉන්නකෝ!

මේ කුඩා දරුවා කිසිදු ශබ්දයක් නොමැතිව මෙම නිවසේ වත්තට පැමිනියේ ක්‍රිඩා කරමින් සිටි බෝලය මෙම වත්තට වැටුණු නිසයි.ඉතින් මේ පුංචි දරුවාට වුවමනා වුයේ මෙහි සිටින නපුරු බල්ලාට නොහැඟෙන ලෙස බෝලය ගෙන යාමටයි. නමුත් සිදුවන්නේ වැටෙන් මෙහා සිටි මිනිසුන් කණ්ඩායමකගේ විකාර කෑකෝ ගැසීම් නිසා බල්ලා කුපිත වී බල්ලාගේ අවධානය දරුවා වෙතට යොමු වීමයි.මෙම නිසා දරුවාද කලබලයට පත් වුවා.මෙම පිරිමි දරුවා අයාචනාත්මකව කෑ ගසන අතර වැටට එහායින් සිටි මිනීසුන් කුපිත බල්ලාගේ ප්‍රහාරයෙන් ගලවා ගැනීමට දරුවා ඔසවාලන්නට පත් වුවා…තත්පර 20ක පමන ඉතා කෙටි කාලයක් තුලදි සිදුවු මෙම සංත්‍රසජනක විඩීයෝව 127,000ක පමන ප්‍රමානයක් නරඹා තිබෙනවා..ඔබත් නරඹා බලන්න සිදුවන්නේ කුමක් ද කියා……

Share this post with your friends!