ධීවරයෙක්ට හමුවුන විශාල මෝරා……කියවලම බලන්න……

කායක් කියන ප්‍රදේශය මෝරුන්ට ඉතා ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදේශයක්..මෙම ප්‍රදේශයේ ධීවර කටයුතු වල නිරත වීම එතරම් සුභ දායක කර්තව්‍යයක් නොවේ……මේ ධීවරයා මුහුණ දුන්න මේ සිද්ධියෙන් තව මොහොතක් පසු වුවා නම් මෙම ධීවරයාගේ බෝට්ටුව පෙරලීමට ඉඩ තිබුනා..බෙන් කියන මෙම ධීවරයා ඇම දැමිමෙන් පසු මෙම මෝරා එම ඇම ගිලීම නිසා තමයි මේ භායානක තත්වය හට ගත්තේ…මෙම් ධීවරයා හා මෝරා අතර සටනේදී අඩි 7ක් දිග මේ මෝරා බෙන්ගේ බෝට්ටුව පෙරලා දමනවා..බෙන් මුහුදට වැටෙනවා.කෙසේ නමුත් අවසානයේ තත්වය සමනය කර ගැනීමට බෙන්ට හැකියාව ලැබෙනවා…

Share this post with your friends!