දැවැන්ත අශ්වයෙක් සහ කිඹුලෙක් අතර වුණු සටන…. බලන්නම වටිනවා!

මෙම සිදුවීම සිදු වන්නේ ෆ්ලොරීඩා හිදීය..මෙහිදි විශාල අශ්වයෙක් ඇලිගේටර් කෙනෙකුට පහර දෙන ආකාරය නැරඹිමට පුළුවන්..ජාතික වනෝද්‍යානයක් නැරඹීමට ගිය විදේශිකයින් පිරිසක් විසින් මෙය විඩීයෝ ගත කොට තිබෙනවා.කෑලෑ අශ්වයෝ කණ්ඩායමක එක කැලෑ අශ්වයෙක් මෙම පාඩුවේ සිටි ඇලිගේටර්ට පහර දෙන ආකාරය පහර දෙන ආකාරය නැරඹීමට පුළුවන්..එයින් ඇලිගේටර් කුපිත වුවත් දෙපාර්ශවයටම කිසිදු කරදරයක් සිදු වන්නේ නෑ…

Share this post with your friends!