දැකිමෙන් පුදුමයට පත්වන පෘථිවියේ ඇති සුරතල් දිව්‍ය ලෝකය

ඔබ ඔබගේ නිවාඩුව සැලසුම් කරන ආකාරය පිළිබඳ සොයා බලන්නෙකු නම් මේ සුදානම ඔබට මේ මිහිතලයේ පිහිටා ඇති දිව්‍ය විමනක් බඳු පෙදෙසක් පිළිබඳ තොරතුරු දැක්වීමටයි. මෙය බල්ලන්ට ආදරය කරන මිනිසුන් සහ බල්ලන් වෙනුවෙන් නිමවි ඇති පෙදෙසකි.

11371267_1504290719868328_1225329253_n

කෝස්ටා-රීකා හි ස්ට්‍රෙයිස් යන මෙම භූමි පෙදෙස පුද්ගලික නඩත්තුවෙන් යුත් සතුන්ට සෙවනක් වන භූමියක් වන අතර 900 කට අධික බල්ලන් ප්‍රමානයක් මෙම සුන්දර භූමි පෙදෙසේ ලැගුම් ගෙන සිටි.

11906333_875776855805024_1273045357_n

මෙහි සුන්දරත්වය කෙතරම්ද යත් බල්ලන් රිසිසේ කෙලිදොලින් ගත කරන භූමියක් බවට මෙය පත්ව ඇත.

12277448_725863130882517_733531534_n

මෙහි ඇති හොඳම අදහස නම් මෙම ආදරණීය සුරතුලුන් පුද්ගලිකව ඇති දැඩි කරගැනීමට ඇති හැකියාවයි.

12717015_177414739295047_1208845554_n

එමෙන්ම ස්වේච්ඡා සංවිධානයන් මෙය තුලින් මිශ්‍ර පැටවුන් බිහි කිරීම වර්ධනය කිරීමටද උත්සුක වී ඇත.

12717122_1728938844008549_447144181_n

එමෙන්ම ස්වේච්ඡා සංවිධානයන් මෙය තුලින් මිශ්‍ර පැටවුන් බිහි කිරීම වර්ධනය කිරීමටද උත්සුක වී ඇත.

12822578_1086554364709202_44693715_n

මෙහිදි ආර්ථික හැකියාවන් ගෙන් යුත් සුරතුලුන් ඇතිකරන්නන් වඩාත්ම මුහුණ දෙන ගැටළුව නම් ඔවුන් තෝරාගන්නා සුරතලා එම පරිසරයට හා මිනිසුන්ට එතරම් සුහදශීලී නොවීමයි. නමුත් මේ භූමි පෙදෙසේ සිටින බල්ලන් ඉතා සුහඳශීලීව අනෙක් බල්ලන් සමඟ සෙල්ලම් කරන අතර ඔවුන් වසන සුවදායක පරිසරය නිසා කිසිම විටක ඔවුන් අතරමං හෝ මුළු ගැන්වි නොසිටී.

dog_paradise_1

ඔබ සුරතලෙකු ඇති දැඩි කිරීමට ආසාවෙන් සිටී නම් අන්තර්ජාලය පීරමින් තවදුරටත් ලත නොවි මේ පෙදෙසට පැමිණ මෙම සුරතුලුන් අතරින් ඔබේ සුරතලා තෝරා ගන්න.

dog_paradise_2

මෙම ස්ථානයේ ඇති අනි සුවිශේෂත්වය නම් බල්ලන්ට ආහාර ගැනීමට, නින්දට යාමට වෙනම ඇතුලත ස්ථාන පිහිටා තීබීමයි.මෙය නව මානයන් සොයා යන මිනිසුන්ගේ විශිෂ්ඨ නිර්මානයක් මෙන්ම නිවාඩුවක් සහ නව යහළුවෙකු සොයා ගැනීමට වෙන්වු කදීම සුරපුරක් ලෙස හැදින්විය හැක.

Share this post with your friends!