දරුණු හානි සිදුකල හැකි ලෝකයේ දරුණුතම ජෙලි ෆිශ්!

මෙය ගිම්හාන සෘතුව බැවින් ඔබේ අවධානය නිතරම මුහුදු ක්‍රීඩා සඳහා යොමුවනවා ඇති. නමුත් සාගරය යනු භායනක නොයෙකුත් දේද සැඟවි ඇති ස්ථානයකි. මෙයට හොඳම නිදසුන මිනිසුන් ගේ සිරුරට හානිකරන ජෙලි ෆිශ් නැමැති සත්ව විශේෂයයි. මෙම ජෙලි ෆිශ් මත්ස‍යයින් නොයෙකුත් හැඩයන්ගෙන් සිටින අතර නොයෙකුත් වර්ගයන්ගෙන්ද සමන්විතය.
desktop-1461775153
මොවුන්ගේ දෂ්ඨ කිරිමේ හැකියාවද එකිනෙකට වෙනස් අතර මෙම සත්වයන් ඉතා දරුණු වන අතර මේ අතරින් වඩාත්ම සැලකිය යුතු හා දරුණුතම ජෙලිෆිශ් නම් ඉරු කන්ඩි ජෙලිෆිශ් යන වර්ගයය.මොවුන් ප්‍රමානයෙන් කුඩා වුවත් මොවුන්ට ගොදුරු ගත ඉල්ලකයන් සඳහා ඈතක සිට වුවද දළ විහිදවිය හැකි සත්ව විශේෂයකි.
desktop-1461775161
මෙම දළ වලින් දෂ්ඨ කිරීමකට ලක් වුවහොත් එම පුද්ගලයා එසැනින් ඉරුකන්ඩි යන සංධාවයෙන් පෙලිමට පටන් ගන්නා අතර වමනය, මස් පිඬු වේදනා, වකුගඩු බලපෑම්,අධි රුධිර පීඩනය,සමෙහි හා මුහුනේ ඇතිවන පිළිස්සීම්,හදවතේ වේගය වැඩිවීම,හිස කැක්කුම හා මනසික කම්පන මගින් ඇතිවන හදිසි මරණය වැනි මරාන්තික තත්වයන් ඇති කිරීමට හැකි සතෙකි.
jellyfish
මොවුන්ගේ දෂ්ඨ කිරීමේන් ඉවසිය නොහැකි වේදනාවක් ඇත් වන අතර පර්යේෂකයන් සොයා ගත් අන්දමට මෙය ඉතා බිහිසුණු වේදනාවකි. අවසනාවට උණුසුම් ජලය ඇති ඔස්ටේලියාව අවට මුහුදේ මොවුන් දැකිය හැකිය.එවිගස හා නිසියාකාර පිළියම් මගින් මෙහි මරාන්තික තත්වයෙන් මිදිය හැකි වුවත් 2002 වසරේ ඔස්ට්‍රෙලියාවේ මිනිසුන් කීපදෙනෙක් මෙම තත්වයෙන් මිය ගිය අතර මෙය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට එරට ප්‍රචාරන පවා ක්‍රියාත්මක විය.මෙම තත්වය අතිශයෙන්ම භායානකය.

Share this post with your friends!