දරුණු විදුලි කෙටීමක් නිසා කෝච්චියේ ගින්නක් හටගෙන. එය කැමරාවට හසුවෙලා…බැලුවම පිස්සු හැදෙනවා!

මෙම විශේෂ සිදුවීම කැමරාවක සටහන් වී තිබෙනවා.මගින් මෙම සිදුවීමත් සමඟ කලබල වී තම ජීවිත රැකගැනිමට වෙහෙසන ආකාරය දකින්න පුළුවන්..මඟින් හිස් ලු ලු අත දිව යන අතර මාර්ග සංඟා පවා වෙනස් වී තිබෙනවා. කෝච්චිය එක තැන හිරවි තිබෙන්නේ මේ සිදුවීම නිසාවෙනි.මෙහි තත්වය ඇසින් දුටු අය ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙම කෝච්චිය තුලින් දුමාරයක් පිටවු බවයි.තවත් සමහරෙක් විදුලි රැහැන්ව ල ගිනි පුළිඟු පිටවීමත් සිදුවු බව ප්‍රකාශ කරයි.

එලෙක්ට්‍රොගෝස්ක් නම් දුම්‍රිය නැවතුම ආසන්නයේ මෙම පිපිරීම සිදුවී තිබෙනවා.නමුත් මෙම පිපිරුම් තත්වයෙන් කිසිවෙකුට හානි සිදුවී නැහැ.පැය දෙකක කාලයක් තුල සිදුවි මෙම පිපිරුම් තත්වය සමනය කරගැනීමට ඔවුන් සමත් වී තිබෙනවා.රුසියාව තුල සිදුවු මෙම පිපිරුම් තත්වය කෙසේ වුවද වැදගත්ම දේ වන්නේ මිනිසුන්ට එයින් හානියක් නොවීමයි. ඔබම බරඹා බලන්න.

Share this post with your friends!