ටොරන්ටෝ සත්ව උද්‍යානයේ මේ විශාල පැන්ඩා පැටියාව දැක්කමත් හිතට සන්තෝසයි….කියවලම බලන්න…

ටොරොන්ටෝ සත්ව උද්‍යානයෙන්ම තමයි මේ විශාල පැන්ඩාගේ වැඩ කිඩ මේ විදියට විඩීයෝවක් මගින් හුවා දක්වා තිබෙන්නේ!මොවුන් වැඩෙන හැටි, මොවුන්ගේ අපූරු ක්‍රියාකාරකම් ගැන නම් කථා කරන කොට විතරක් නෙමෙයි බැලුවමත් ආසා හිතෙනවා.පැන්ඩා පැටවුන්ගේ දෙවන උපන්දින දවසේ තමයි මේ විදියට මෙම විඩීයෝව නිකුත් වෙන්නේ!ඔයාලත් බලන්නකෝ මෙය කෙතරම් අපූරුද කියලා.

Share this post with your friends!