ජිරාෆ්ලා අහිංසකයි කියන කට්ටිය මේ විඩියෝ එක බලන්නම ඕනෑ..

මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ පාර්ක් එකක.. ස්ටිවන් සහ බෙන් කියන අය සවාරියක් යනවා මෙම උද්‍යානයේ…එතැනදි මොවුන් දකිනවා පිරිමි ජිරාෆ් යුගළයක් ගැහැණු ජිරාෆ් කෙනෙකුගේ හිත දිනා ගන්න කරට කර සටන් වදිනවා..ජිරාෆ් ලා සටන් වලදි බෙහෙවින් උපකාරි කරගන්නේ එයාලාගේ දික්ව ඇති බෙල්ල….ආදරයේදී යුද්ධයේදි හැම දෙයක්ම සමානයි කියන කථාව සතුන්ටත් වලංගුයි කියන එක මේ විඩීයෝව නැරඹීමෙන් අනතුරුව ඔබට වැටහේවී. ඒකත් මාරයි නේ..

Share this post with your friends!