ඡායාරූප ශිල්පියෙකු දඩයම් කිරීමට තත්පර ගානක් තිබියදි ගත් සිංහයෙකුගේ විශ්මය ජනක ඡායාරූපය!

අටිෆ් සාහිඩ් නම් මොහු සැබෑම වාසනාවන්තයෙකි.පකිස්ථානයේ ලාහෝර් හි දි ගත් මෙම පිරිමි සිංහයාගේ විශිෂ්ඨ ඡායාරූපය ගැන විස්තර කිරිමට ඔහු ජීවත් වීමම සැබැවින්ම පුදුමාකාරය.පරිසර ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වන මොහුගේ අවසාන ඡායාරූපය මෙය විමට තරම් ජිවිත අවධානමක් ගෙන ගත් ඡායාරූපයකි. මෙම සිංහයා දුටු පසු එම සිංහයාගේ අංග ලක්ෂණ පෙන්වන නිරවුල් විශිෂ්ඨ ඡායාරූපයක් ගැනීමට මෙසෙ ඔහු සිංහයා සමීපයට ගොස් ඇත.කැමරාවෙන් පිටවු ශබ්දයෙන් සිංහයාගේ අවධානය සාහිඩ් වෙතට යොමු විය…

සිංහයාගේ ගොදුර බවට පත් වීමට අඩි 10ක් තිබියදි වාහනයට පැන ගැනීමට තරම් දක්ෂයෙකු වුවත් එම සිදුවීම නැවත මතක් වන විට සිතට බියක් එන බව සාහිඩ් පවසයි.මෙය නම් ඔහුගේ අවධානමේ තරමටම සුපිරි ඡායාරූපයක් බව නම් කිව යුතුමය..

1462859_720210204670553_286597376_n

Share this post with your friends!