කොහොමද මේ බල්ලෝ තුන්දෙනා ස්කුටරේ යනකොට….කියලා වැඩක් නෑනේ!

මේ බල්ලොන්ගේ රෝම කූප සුළඟට ළෙල දෙන අයුරු දැක්කම ඔබට මොකද හිතෙන්නේ…මට නම් හිතෙන්නේ උන් වුවමනාවටත් වඩා මේ අවස්ථාව විඳිමින් ඉන්නවා කියලා.හැබැයි සමහරක් දෙනා නම් මේ බල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ වැඩි දුරටත් සිතනවා වෙන්න පුළුවන්…බල්ලෝ තුන්දෙනෙක් එකතුවෙලා ස්කූටර් එකක් එළවනවා කියන කාරණය අපිට සුළු පටු ලෙස තකන්නට බෑ..මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ ඉන්දියාවේදි.ඒත් ඉතින් මේක හරිම කූල් ඉන්සිඩන්ට් එකක් කියලයි මට නම් හිතෙන්නේ! ඇත්තටම බලන් ඉන්නකොට ආසා හිතෙනවා.ඔයාලත් බලන්න මම කියන්නේ බොරුද කියලා..

Share this post with your friends!