කෙන්යාවෙන් හමුවු අපූරු සුදු පාට ජිරාෆ්!

ජෙමි මැනුවෙල් නැමැති ඡායාරූප ශිල්පියාට කෙන්යාවේ ඉශාක්බිනි ප්‍රදේශයේ සිටින සුදු ජිරාෆ් කෙනෙකු පිළිබඳ ලැබුනු තොරතුරකට අනුව ඔහු එම සතා සොයා එහි ගියේය.ඩේලි මේල් වලට පවසන පරිදි ඔහු මෙම ගමේ උයන්පල්ලන් සමඟ එක්වි මෙම ජිරාෆ්ව සොයා ගැනීමට වෙහෙස වි ඇත. අවසානයේ මෙම ජිරාෆ් හමුවන විට එම ජිරාෆ් ඇතුළු තවත් 20 කගේ ඡායාරූප ඉතා මැනවින් ඡායාරූප ගත කරගැනිමට හැකි විය.

ලං කොට විමර්ශනය කිරීමේදි උන් ඉතා සෞඛ්‍යමත්ව හා නිරෝගීව සිටින බව හෙළි විය.උන් හොඳින් ආහාර ගැනීමද සිදු කරන බවද මෙහිඳි අනාවරණය විය.ලුසිසම් නැමැති තත්වයෙන් පෙළෙන ජිරාෆ් කෙනෙකු ජනවාරි මාසයේදි ටැන්සානියාවේන් වර්තා වු අතර මොවුන් ද එම තත්වයෙන් පෙළෙන සත්වයන් බව ඔවුන් අනාවරණය කිරීය.මෙය ඉතා දැකුම්කළුය.

white-giraffe-albino-leucism-jamie-manuel-kenya-14
white-giraffe-albino-leucism-jamie-manuel-kenya-10
white-giraffe-albino-leucism-jamie-manuel-kenya-15
white-giraffe-albino-leucism-jamie-manuel-kenya-10 (1)
white-giraffe-albino-leucism-jamie-manuel-kenya-18

Share this post with your friends!