කිසිදු ආරක්ෂාවකින් තොරව සිටියදි අඩි 9ක් දිග කහපාට ඇනකොන්ඩෙක් අතටම හසුවුන පොලිස් නිළධාරිනිය මොකක්ද කරේ කියලා බලන්න…

අතේ කිසිදු ආරක්ෂාවක් රහිතව තිබියදි මරාන්තික ඇනකොන්ඩාවෙක්ගේ නැට්ටෙන් අල්ලා බෑගයට දමා ගැනීමට තරම් ආත්මශක්තියක් සහිත පොලිස් නිළධාරිනියක් තමයි මේ..කොහොමත් සතුන් කෙසේ වෙතත් මිනිසුන් සමඟ පවා ගනු දෙනු කරද්දී තම ජීවිතය අවදානමක හෙලීමට සිදුවීම ඕනෑම පොලිස් නිළධාරියෙක්ට නිළධාරිනියකට සිදුවෙනවා. හැබැයි ඇනකොන්ඩාවෙක් ඇල්ලීමට යාමේ දී තත්වය එයට වඩා හාත් පසින් වෙනස්.මෙම නිළධාරිනියගේ නම් එමිලි ශෝව්.මේ වීර පොලිස් කාන්තාව ඇනකොන්ඩාව මෙල්ල කරගන්න විදිය නම් බලන්නම වටිනවා.

Share this post with your friends!