කැන්ගරුවෙකුයි බල්ලෙකුයි සටන් වදිනවා මේක නම් බලන්නම වටිනවා..

විරුද්ධ වර්ගයේ සතුන් දෙදෙනෙකු සටන් වැඳීම හිතට චකිතයක් ගෙන දෙන්නක්..කවුරු දිනයිද කියලා හිතාගන්න බෑනේ..ඔස්ට්‍රේලියාවේ තමයි මේ සිද්ධිය වෙන්නේ.. සටන් වදින්නේ ජර්මන් ශෙපර්ඩ් බල්ලෙකුයි කැන්ගරුවෙකුයි..විනාඩි 20ක සටනක්..එක්කෙනෙක්වත් පසු බසින්න කැමතිත් නෑ..අන්තිමට පොලීසියටම එන්න වුනා මේ නඩුව විසඳන්න..මේක නම් මේ දවස්වල ගින්න වගේ පැතිරෙනවා..

Share this post with your friends!