කාර්යාල වල සේවයේ නියුතු අයට නම් මේ කාරණාව බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වේවි..

දැන් ඉන්න බොස්ලා ඔබ කාර්යලයේ සේවයේ නියුතු වන ආකාරය සඳහා අළුත්ම ක්‍රමයක් සොයාගෙන….දැන් මොවුන් කැමරා හෝ වෙනත් සේවකයින් ලවා ඔබ පිළිබඳ සොයා බලන්නේ නෑ…..දැන් බොස්ලා එයට වඩා සුක්ෂම ක්‍රමයක් මේ වන විට අනුගමනය කරනවා….දැන් ඔවුන් පූසන් මගින් ඔබේ තොරතුරු අනාවරණය කර ගැනීමේ ක්‍රමයක් සොයාගෙන ඔබට විශ්වාස නැතිනම් පහත දැක්වෙන රූප රාමු නැරඹු පසුව ඔබටම වැටහේවි.මෙය පළ කර තිබෙන්නේ ජපානයෙන්…..දැනටමත් මෙය කාර්යාල සේවකයින් අතර ගින්නක් මෙන් පැතිර යන බව ආරංචියි.
spy-cat-1

spy-cat-2

spy-cat

Share this post with your friends!