කඳුකර සිංහයෙකු සොයා ගිය පොලිස් නිළධාරීන්ට අද්භූත දේ ගැන කියවලා බලන්න…..

කැන්සාස් හි ගාර්ඩිනර් නැමැති පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සමාන්‍ය ජනතාවට උදව් වුයේ ඒ අවට සැකකාර කඳුකර සිංහයෙකු සොයා මිනිස් ජීවිත ගලවා ගැනුම උදෙසායි.විහිදුම් කැමරා ද උපයෝගි කර ගනිමින් මෙම භයාංකාර සත්වයා සෙවීමට කටයුතු කළා.නමුත් වාසනාවකට එවැනි භයානක සත්වයෙක් ඔවුන්ට දැකගත හැකි වුයේ නැත.ඒ වෙනුවට එම කැමරාවලට හසුවි ඇත්තේ අමුතුම ජාතියේ කැලෑ සත්වයෙකි.නමුත් ගාර්ඩ්නර් පොලිසිය මෙය කවට ඇඳුම් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා.එකත් මාරයි නේ…

joke-lion-1

joke-lion-2

joke-lion-3

Share this post with your friends!