ඔබගේ ලොමු ඩැහැ ගන්වන සුළු නාගයින්ගේ ඡායාරූප 12

අපේ සිතට යම් අපුලක් හා බියක් ගෙන දෙන සත්ව විශේෂයන් දෙකක් ඇත. එක් වර්ගයක් උරගයින් වන අතර අනෙක් වර්ගය මකුළුවන්ය. දරුණු මකුළුවන් ගෙන් බේරීමට ගලක් වැනි දෙයක් අතැරීමට හැකි වුවත් විශාල නාගයින් සමඟ එසේ සිදු කල නොහැක. නාගයින්ගේ ඇති අතිශය භායානක කම ඔබට පහත ඡායාරූප පෙළ නැරඹු විට ඔබට පැහැදිලි වේ. පසුව ඔබ නයෙක් දුටු විට නැවත හැරී බැලීමවත් බිය උපදවන තරාටම මෙම ඡායාරූප අතිශය බියංකාරය.මෙහි ඇති ඡායාරූපයන් හි මිනිසුන් මුහුණ දෙන භායානක අවස්ථා මෙන්ම නාගයින් තවත් නාගයින්ව ආහාරයට ගන්නා අවස්ථාද එක සමාන විශාලත්වය සහිත නාගයින් පොර බඳින අවස්ථාද සහිත මෙම ඡායාරූප පෙළ සැබැවින්ම ඔබ බියෙන් මුසපත් කරනු නොඅනුමානය.

 1. සමහර නාගයින් තවත් නාගයින් ආහාරයට ගැනීමට ඇති කැමැත්ත
  desktop-1461594719 (1)
  2. නාගයින් සමඟ සෙල්ෆි ඡායාරූප ගැනීමට යාම වැනි භායානක වැඩ
  desktop-1461594726
  3. නාගයින් සිටින ගුහාවක් දුටු විට පින්තූර ගැනිමට නොනැවති දුවන්න.
  desktop-1461594728
  4. ඔස්ට්‍රෙලියාවේ නිසොල්මනේ ගොදුරු සොයමින් සිටින නාගයින්
  desktop-1461594731
  5. පාන් දමා ඇති බෑගයක නාගයෙකු සිටිනු දුටුවොත්
  desktop-1461594733
  6. ශාකයන් හි වෙලි සිටින නාගයින්
  desktop-1461594735
  7. ඔබේ මුද්‍රන යන්ත්‍රයෙන් හඬක් නැගුනොත් වහාම එය උපකරණ ස්දන්නෙකු ලවා බලවා ගන්න.
  desktop-1461594737
  8. මීයන් ඇල්ලීමට යෙදු උපකරණයට මෙවැනි සතෙකු හසුවු විට
  desktop-1461594738
  9. එක සමාන නාගයින් එකිනෙකා කෑමට යන විට සිදුවන දෙය
  desktop-1461594740
  10. ඔබ දත් මදින විට ඔබට සහාය වීමට පැමිනි නාගයා
  desktop-1461594742
  11. නාගයෙකුගෙන් බේරුනු කාන්තාවක් එම නාගයාම තම සිවිලිමේ දුටුවිට කුමක් සිදුවේද?
  desktop-1461594744
  12.ප්‍රාග් ඓතිහාසික මෙම නාගයින්ගේ විශාලත්වය බලන්න.
  desktop-1461594746

Share this post with your friends!