නියඟයෙන් බැට කන අඩි 12ක නාගයෙක් වතුර ඉල්ලා සිටි අයුරු….

මේ වන විට දකුණු ඉන්දියාවේ ඉතාමත් දරුණු නියගයක් හට ගෙන තිබෙනවා. මෙයින් පීඩාවට පත්වී සිටින්නේ මිනිසුන් පමණක්ම නොවේ. නොයෙක් සතුන් ජලය නොමැතිව මිනිසුන් වෙසෙන ගම්මාන කරා පැමිණෙන්නේ බීමට දිය පොදක් සොයාගෙන. මෙලෙස ගම්මානයකට පැමිණි අඩි 12ක් දිග විශාල නාගයෙකු හසු කර ගැනීමට ගම්වාසීන්ට හැකි වී තිබෙනවා. නමුත් වැඩි දුර සොයා බැලීමේදී නාගයාට අවශ්‍ය වී ඇත්තේ ජලය බව දුටු ගම්වාසීන් තමන් ආරක්ෂා කරන් සිටින ජලයෙන් ටිකක් මේ නාගයාට පෙවීමට තරම් කාරුණික වුනා. තවමත් ලෝකයේ මනුස්සකම ඉතුරු වී ඇති බව සනාථ කිරීමට මෙය කදිම නිදසුනක්.

Share this post with your friends!