.ඇෆ්ගන්ස්ථානයේ අසනීප තත්වයේ පසුවන බළල් පැටියාව දමා යාමට අකමැති වු හමුදා සෙබළෙක්……පුදුමයි නේ….ඒත් ඇත්තයි……

ක්‍රිස්ටින් වෙබර් බුල්ඩින්ට මෙම පූස් පැටියා හමුවන්නේ 2008 වසරේදි ඇෆ්ගන්ස්ථානයේදීයි.ඇය සෙබළියක්. කෙසේ වුවද මෙම පූස් පැටියා අසනීප තත්වයෙන් පසුවුවත් ක්‍රිස්ටීන් ඇයට මහත් සේ ඇළුම් කළා.සෙලබර් හයිපොප්ලැසියා නම් රෝගි තත්වයක් නිසා මෙම පූස් පැටියාට දුව පැන සෙල්ලම් කිරීමට නොහැකියි. මේ කෙසේ වුවත් මෙම පූස් පැටියා තම ජිවිතය වෙනස් කොට තමාට වාසනාව රැගෙන ආ බව ඇය විශ්වාස කරනවා.ඇයට් ෆෙලික්ස් යයි නම් තැබු ඇය ඇයව කාබුල් නගරයට රැගෙන ඒමට කටයුතු කළා…ඇය මහත් සේ මෙම සත්වයාට අනුකම්පා කළා.ඇය ඩොලර් 2000ක මුදලක් වියදම් කරමින් අපහසුතා මධ්‍යයේ ෆෙලික්ස් ව තමාගේ නිවසට රැගෙන ඒමට කටයුතු කළා.දැන් ෆෙලික්ස් තම ස්වාමි දුව ගේ රැකවරණය යටතේ සුරක්ෂිතව සිටිනවා..

cat-af-1

cat-af-2

cat-af-3

cat-af-4

cat-af-5

Share this post with your friends!