ඇලිගේටර්වරු දෙදෙනෙක් සිංහයෙකුට පහර දෙනවා..ඒකත් මාරයි නේ….හැබැයි මේ තරඟයෙන් කවුද දිනන්නේ කියලා බලන්න…

බොට්ස්වානා වල තමයි මෙම සිදුවීම සිද්ධවෙන්නේ..සිංහයෝ කියන්නේ කැලෑවේ රජ්ජුරුවෝ කියලනේ කියන්නේ…කොටියොන්ට පස්සේ බිළාල වර්ගයේ ඉන්න විශාලම සත්වයා තමයි සිංහයා කියන්නේ..මෙම විඩීයෝවේ දැක්වෙන සිංහයින් දෙදෙනා කෑලෑවේ සැරි සරද්දී හදිසියේම තමයි මෙම ඇලිගේටර්ව දකින්නේ..ඉතින් ඇලිගේටර් මෙයාලත් එක්ක රණ්ඩුවට තමයි එන්නේ…බලන්න සටනින් කවුද දිනන්නේ කියලා……….

Share this post with your friends!