ඇත්තටම ඉන්නවද කියලා විශ්වාස කරන්නත් අමාරු විනිවිද පෙනෙන සතුන් 10කගේ විස්තර….

මේ සතුන් දෙස ඉතා සමීපව බලන්න….ඇත්තටම මොවුන් විනිවිද පෙනෙන නිසා ඉන්නවාද නැද්ද කියා පවා සිතා ගැනීමට අපහසුයි නේද?මෙම සතුන් මෙසේ විනිවිද පෙනෙන ලෙස සිටින්නේ තම ආරක්ෂාව සලසා ගැනීම උදෙසාය.බොහෝ විට මුහුද සත්වයින් තම ආරක්ෂාව සලසා ගන්නේ තම ශරීරයේ ඇති මෙම විනිවිද භාවය නිසාවෙනි..මෙම සතුන් නැරඹු විට ඔබට සජීවි ලෝකය තුල මෙවන් සතුන් සිටිය හැකිද යන්න පවා සිතෙනු නොඅනුමානයි.

transparent-animals-1-5731db7e3c937__605

transparent-animals-02-5877907226277__605

transparent-animals-2-5731db7fc60f1__605

transparent-animals-6-5731db8678f92__605

transparent-animals-12-5731db902c05d__605

transparent-animals-013

transparent-animals-014

transparent-animals-015 (1)

transparent-animals-015

transparent-animals-016

transparent-animals-16-5731db94b77d1__605

Share this post with your friends!