අව් කණ්ණාඩි දාන නයෙක්….?

නාගයින් යන නම ඇසු පමණින් අප සිතට නැගෙන්නේ දරුණු සත්ව කොට්ඨාශයක් බවය..නමුත් මේ නාගයා දුටු විට අපට එසේ නොහැඟෙයි.කාර්ලි ග්‍රේ නම් අය විසින් ගනු ලැබු මෙම ඡායාරූපය මෘදුකාංග මගින් සැකසු ඡායාරූපයක් බව කිව යුතුය…ඔබට පිළිගැනීමට තරමක් අපහසු වුවත් මෙය සත්‍යයකි.සමහරක් අවස්ථාවලදි ශරීර සලකුණු පිහිටන ආකාරය අනුව සත්වයින්ගේ ස්වරුපයද වෙනස් කරයි. මෙය දකින විට අපට පෙනෙන්නෙ අව් කණ්ණාඩි පැළඳ රැවුලක් සහිත නාගයෙකි.ටෙක්සාශි උද්‍යානයකදි ඡායාරූපයට ගත් මෙම නාගයා විශ රහිත නූනත මූෂික නාගයෙක් වුවද නාගයන් යනු භායානක සත්ව කොට්ඨාශයක් බව අමතක නොකල යුතුය..

cool-snake-1

cool-snake

Share this post with your friends!