අමුතු සෙල්ෆී ගැනීමක්……..

ඇත්තෙන්ම කිව්වොත් මේ සෙල්ෆි උන්මාදය සත්ව ලෝකය වෙනකම්ම පැතිරිලා විහිදිලා ගිහින් කියලා ඔබට මෙම ඡායාරූප නැරඹු විට අවබෝධ වේවි.මෙම සිදුවිම සිදුවන්නේ චිනයේ..හැබැයි ඉතින් මේක චීනයට ආවේණික කාරණාවක් නොවෙයි.පැන්ඩාවරු කියන්නේ හරිම හුරුබුහුටි සත්ව කොට්ඨාශයක්.මොවුන් ගස් මත තණ පලසවල් මත හා හිමේ ජීවත් වීම ප්‍රිය කරනවා.ඒ වගේම පැන්ඩාවරු හරිම මිත්‍රශීලියි.මොවුන් තමන්ට ආදරය දක්වනවාට ආහාර කවනවාට වැනි දේට හරිම ආසයි.මේ ඡායාරූප පෙළ නැරඹු පසු මොවුන් සෙල්ෆි ඡායාරූප ගැනීමටත් කෙතරම් ප්‍රිය කරනවාද යන්න ඔබට අවබෝධ වේවි.

selfie panda 1

මෙහි පැන්ඩා කෙනෙක් සංචාරකයෙකු සමඟ මන බඳින සුළු සෙල්ෆි ඡායාරූප ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ ඔබට දැක ගැනීමට පුළුවන්.මෙම සංචාරක තරුණිය මේ විශාල පැන්ඩා සමඟ ඡායාරූප ගන්නා විට මේ විශාල පැන්ඩාද ඉතා උද්යෝගයෙන් යුක්තව ඇය සමඟ මෙම සෙල්ෆි ඡායාරූප වලට පෙනී සිටින අයුරු ඔබට දැකගැනීමට පුළුවන්..මේ වන විට මෙම අනර්ඝ සෙල්ෆි ඡායාරූප අන්තර්ජාලය තුල ගින්නක් මෙන් පැතිර යමින් පවතිනවා.

selfie panda 3

selfie panda 4

selfie panda 6

selfie panda

Share this post with your friends!