අමුතු ගහක් එහෙම දැකලා තියෙනවාද? මේක බලලා ඉන්නකෝ…

පළමු බැලෙමෙන්ම ඔබට මෙම ගසේ කඳේ තිබෙන මෙම සුවිශේෂි වෙනස හඳුනා ගත නොහැකි මුත් ලංව බලන විට ස්වභාව ධර්මය විසින් නිමවා ඇති අපූර්ව නිර්මාණය නැරඹිය හැක.මෙම කඳ මත ඉතා විරල අපරදිග සීරිච් නම් බකමුණෙකු සිටින බව ඔබට දැකගත හැකිය. ඉතා දුර්ලභ මෙන්ම දැකුම්කළු පිහාටු වලින් සමන්විත මෙම බකමුණා තම නිවස වෙත එනම් ෆ්ලෝරිඩාවට පියැඹිමට ප්‍රථමයෙන් දක්ෂ ඡායාරූප ශිල්පීයෙකු වන ලැරී ලින්ච් විසින් කැමරාවට හසු කර ගැනීමට යුහුසුළු විය.
PAY-Hidden-Owl
මෙම ඡායාරූපය ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවේ අන්ධකාරයේ නිසා ප්‍රධාන අලෝකයක් ලැබෙන සේ හා සෙවනැලි හොඳින් නිරූපනය වන ආකාරයේ ඡායාරූපයක් විශේ ආලෝක උපකරණ ලබා ගනිමින් ඡායාරූප ගත කල නිසා ඔහු බලාපොරොත්තු වු අන්දමේ ඡායාරූප ඔවුනට ලබා ගැනීමට හැකි විය.ඔහු මෙම කුරුල්ලන් ඡායාරූපකරණය පිලිබඳ වසර ගණනක අත්දැකීම් ලබා ගත්තෙකි.
PAY-Hidden-Owl

Share this post with your friends!