අපි කවුරුත් අහලා ඇති ස්වාමියා බේරගන්න නයෙක් මැරූ බල්ලෙක් ගැන. හැබැහින්ම ඒ අවස්ථාව මෙතනින් බලන්න.

ඇත්තටම මේ බල්ලා වීරයෙක්…මෙයා උග්‍ර විෂ නාග ප්‍රහාරයකින් මෙයාගේ ස්වාමියාව බේරගන්නවා..මේ බල්ලාගේ නම ස්පයික්..මේ මරණීය විෂ සහිත නාගයා සිටියේ ගෙවත්තේ..ඉතින් මේ බල්ලා තමන්ගේ ස්වාමි දුව වන ලුසි ග්‍රෝබ්ලර්ව බේරගන්න තමයි මේ නාගයත් එක්ක සටන් වදින්නේ..මේ නිර්භීත වීර බල්ලා නයාව මරනවා.හැබැයි ඒ වෙනකොට බල්ලාවත් මේ නාගයා හපලා තිබුනා.ඉතින් පැය භාගයකට පස්සේ මේ නිර්භීත බල්ලා තම ස්වාමි දුව වෙනුවෙන් ජීවීතය පරිත්‍යාග කළා.බල්ලෙක් වෙලත් ඒ කරේ කොච්චර උතුම් ක්‍රියාවක්ද?

PAY-DOG-BITES-SNAKE (2)

PAY-DOG-BITES-SNAKE (3)

PAY-DOG-BITES-SNAKE (4)

PAY-DOG-BITES-SNAKE (1)

Share this post with your friends!