ලන්දේසි අධිවේගි මාර්ගයේ පැයට කිලෝමීටර් 100ක ඉක්මවා ගමන් ගන්නා පක්ෂියා….

දර්ලන්තයේ අධිවේගි මාර්ගයක ගමන් ගත් මෙම පක්ෂියා එහි ඇති වාහනවලට උඩින් පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගයෙන් ගමනේ යෙදෙයි.කාර් රථ වලට ඉහලින් පියාසර කරන මෙම පරෙවියා පුහුණු පියාසර පරෙවියෙකුගේ ස්වභාවය ගනී.සමාන්‍යයෙන් පරෙවියන්ට පැයට කිලෝමීටර් 130කට අධික වේගයෙන් පියාසර කෙරිය හැක.පරෙවියන්ට කිලෝමීටර් 100 සිට කිලෝමීටර් 1000දක්වා ප්‍රමානයක් ගමනේ යෙදෙයි.මෙම විඩීයෝ ගත කර ඇති වාහනයට සමාන්තරව සැතපුම් 12ක ප්‍රමානයක් මෙම පරෙවියා ගමන් කරයි.මෙවැනි පරෙවියන් හුරුකිරීම සිදු කරන්නේ වායුගතික විද්‍යාත්මක පර්යේෂන සඳහාය.

Share this post with your friends!