මේ පුංචි දරුවා හදිසියේම දකින්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න..

සමහරක් මිනිසුන් ඉතා සුළු දෙයකින් පවා සතුටට පත් කරන්න පුළුවන්…ඒ වගේම තවත් සමහරු ඉන්නවා එහෙම කරන්න බැරි..මේ පුංචි කොලු පැටියා ඉස්සර ඉඳලම ගිනි නිවන ට්‍රක් රථ වලට ඉතාමත් කැමතියි..ඉතින් මෙයාගේ අසල්වැසි නිවසට ට්‍රක් රථයක් ආ වේලාවේ මෙයාට සතුට පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වෙනවා..මෙයා කොච්චර පුදුමයට හා විස්මයට පත් වෙනවාද යන්න ඔබට මෙම විඩීයෝව නැරඹු පසු පැහැදිලි වේවි…

Share this post with your friends!