මේ කියන්න යන්නේ අමුතුම ජාතියේ ආපන ශාලාවක් ගැන..කියවලම බලන්න…..

මේ වගේ එපා කරවන කැෆේ එකක් මුළු කැනඩාවේම නැතුව ඇති මයේ හිතේ.. මේකේ නම “පුප් කැෆේ” ටොරන්ටෝ වල තමයි මේ කඩේ තියෙන්නේ..අසුචි වල හැඩය උපයෝගි කරගගෙන තමයි මෙහි ආහාර නිර්මාණය කරන්නේ..අහනකොටත් නිකම් මොකක්ද වගේ නේද? වැසිකිළි භාජන වලට සමාන කෝප්ප වල තමයි බීම වර්ග පිළිගන්වන්නේ..දවල් කෑම, රාත්‍රී කෑම, කෝපි, බීම මෙහි පිළි ගැන්වෙනවා.අතුරුපසත් තියෙනවා.. හැබැයි සේරම අසූචි හැඩයට තමයි තියෙන්නේ..ඉතින් ඔයා කන තැනත් වැසිකිළිමය පරිසරයක හැඩයට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා..වැඩේ කියන්නේ කවුද කැමති මේ වගේ ආපන ශාලාවකට යන්න..

Share this post with your friends!