හිම වැටෙන්නේ නැති මේ ප්‍රදේශවලටත් දැන් හිම වැටෙනවාලු……..

මේ පෙන්වන්නේ වෙයානාද් දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතිවු දරුණු කුණාටුවක් සම්බන්ධවයි..මෙහි කිසිදු අස්වාභාවික තත්වයක් නම් නෑ.හැබැයි මෙහෙම සිදුවීමක් සිදුවන්නේ හරිම කලාතුරකින්..ඉකුත් සඳුදා සියළු මාවත් වැසි යන පරිදි කේරලයට හිම පතනයක් සිදුවුනා.සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා, වට්ස් ඇප් කණ්ඩායම් මෙම විස්මිත සිද්ධියේ දර්ශන අන්තර්ගත කොට තිබුනා.ඔබට මෙය නැරඹු පසු මා කියනා දෙය අවබෝධ වේවි..

wayanad-hail2

wayanad-hail3

wayanad-hail5

Share this post with your friends!