හැලොවින් දවසේදී බබෙක් ඉපදුනොත් වෙන්නේ මේකයි…….

බැට් මෑන්ව තමයි හැමෝම වීරයෙකු විදියට හඳුනා ගන්නේ!හැබැයි ඔයාලා කවදාවත් දැකලා තියෙනවාද බැට් මෑන් ළමයින්ව බෙදලා දෙනවා.නෑ නේද? එහෙනම් ඔයාලා මේ පින්තූරේ බලන්නම වටිනවා.මේ කියන්න යන්නේ එක්තරා රෝහලක වෛද්‍යවරුන් බැට් මෑන් ලෙස සැරසි සුතිකාගාරයේ සිටින ගැබිනි මවකගේ දරුවෙගේ උපත සිදු කරන ආකාරයයි..මෙලෙස සැරසි සිටිමට හේතුව නම් එදා දිනය හැලොවින් දිනයක් වීමයි.

doctor-joker-delivers-baby-2-5a01662c73c8b__700

doctor-joker-delivers-baby-3-5a01662e5966a__700

doctor-joker-delivers-baby-5-5a01663273917__700

doctor-joker-delivers-baby-1-5a0166247e367__700

doctor-joker-delivers-baby-8-5a016637f137a__700

doctor-joker-delivers-baby-10-5a01663c74f4b__700

Share this post with your friends!