ස්පාඟයේ තිබෙන අතිශය භයාංකාර නිවසක් පිළිබඳව පවසන්නයි මේ සුදානම…කියවලම බලන්න…නරඹන්න..

මෙම නිවස ඉදිකල කාලයේ සිට දරුණු සාහසික සිදුවීම් ඕනෑ තරම් සිදුව තිබෙනවා..ඒ 1925 වර්ශයේ ඉඳලා..මෙය ප්‍රසිද්ධ ව ඇත්තේද අමනුශ්‍ය නිවාසයක් ලෙසයි..එපමණක් නොව එය ස්පාඟයේ ඇති සාහසිකම නිවාසය ලෙසද පැවසුවාට එහි ඇති වරදක් නෑ..හෙරේඩියා පවුල නැමැති අයද මෙම නිවාසය සම්බන්ධ යැයි පැවසෙනවා.මොවුන් ධනවත් පවුල් වල අවුරුදු 18ත් 21ත් අතර ගැහැණු ළමුන් පැහැර ගැනීම සිදු කරනවා.එපමනක් නොව මෙම ස්ථානය තුලදීම එම ගැහැණු ළමයින් වඳ දී දුෂණය කොට වළ දමා තිබෙනවා..මෙහි අවට ඇති නිවාස වලට සෑම රාත්‍රියකම මෙම නිවසෙන් කෑ ගසන ලතෝනි දෙන ශබ්ද ඇසි තිබෙන බවට පවා වර්තා තිබෙනවා.ඔයාලම බලන්නකෝ මේ බංගලාව කෙතරම් භායානකද කියලා..

Cortijo-Jurado-3-1

Cortijo-Jurado-4

Cortijo-Jurado-5

9720a80c7dbf1a63b21c0dec890362b8

Share this post with your friends!