සවුදි රජය කාන්තාවන්ට දෙන මීළග දඩුවම……..

සවුදි අරාබියේ රෝයල් බෘනායි ගුවන් සමාගමේ කාන්තා කාර්ය මණ්ඩලයට සවුදියේ සේවය අත් හිටුවා තිබෙනවා..ලාභ ලබන සමාගම් අතර ප්‍රමුඛතාවයෙන් යුත් සමාගමක් ලෙස මෙම ගුවන් සමාගම පත් වුවත් කාන්තාවන්ට එරට වාහන පැදීමේ අයිතිය අහිමි කර තිබිම මෙයට හේතුව වී තිබෙනවා..ඔවුන් සවුදි අරාබියට ගොඩ බැස්ස පසු එහි වාහන එලවීම සිදු කලහොත් ඔවුන්ව අත් අඩංගුවට ගැනීමට පවා ඉඩ තිබෙනවා..මැද පෙරදිග රටක පළමු කාන්තා කැප්ටන් වරිය බිහිවන්නේ මෙම බෘනායි ගුවන් සමාගමෙන්….ඉතින් බලන්නකෝ කාන්තාවන්ට මෙහෙම අසාධාරණත් වෙනවානේ…..

181-screen-shot-2016-03-15-at-11-15-54-am1

249-GettyImages-501075412

622-Female-Flight-Deck-royal-brunei

Share this post with your friends!