සර්පයින්ට පෙම් බැඳි මිනිසෙක්!

මෙම අපූරු මිනිසා නමින් ටිම් ෆ්‍රෙඩ්ය.මොහු බොහෝ මිනිසුන්ට වඩා වෙනස්ය. බොහෝ මිනිසුන් සර්පයන්ට දක්වන්නේ අකමැත්තක් සහ බියකි. ඔවුන් පුළුවන් තරම් උත්සාහා දරන්නේ සර්පයින් අඩු ස්ථානවල ගැවසීමටය. මෙම 37 හැවිරිදි විද්‍යාත්මක පර්යේෂන කරන්නා විවිධාකාර සර්පයින් තම නිවසේ ඇති කරමින් ඔවුන්ගේ සපා කෑම් වලට කැමැත්තෙන්ම ලක් වන්නේ ඔහුගේ එම විද්යාත්මක පර්යේෂන වලම කොටසක් ලෙසය.

ඔහු ඉතා උපායශීලීව මාරාන්තික හා උග්‍ර විෂ සහිත සර්පයින් පවා ඔහුව සපා කෑමට සලස්වයි. ඉන් ඔහු මිනිස් ශරීරයට හානි සිදුවන අකාරය සහ බලපෑම් අධ්‍යනය කරමින් ඒවාට පිළියම් සොයයි. මෙය තරමක් දුරට අසාමාන්ය බවක් පෙන්නුවද ඔහුගේ සොයාගැනීම් තුළින් මිනිස් ජීවීත බේරා ගැනීමට හැකිව තිබේ. මෙය සමහරක් අයෙකුට දරාගත නොහැකි හා අසහනකාරි දෙයක් ලෙසද හැඟෙනු ඇත. (ඔහුගේ කලින් බිරිඳ ඔහුගෙන් දික්කාසාද වීමටද හේතුව වන්නේ ඔහුගේ මෙම සර්පයින් පිළිබඳ දක්වන ඇල්ම හා පර්යේෂන කටයුතුය.)

Share this post with your friends!