වීදුරු පාලමක් දිගේ ගිය කෙනෙක් මුහුණ දෙන අමුතුම සිද්ධියක් තමයි මේ!

අළුත්ම සංචාරක ආකර්ශනයක් සඳහා දැන් භාවිතා කරන්නේ වීදුරු පාලම්! සමහරු නම් මෙම පාලම් පිහිටා ඇති උසය් විනිවිද පෙනිමයි නිසා මේවායින් ගමන් කිරීමට අතිශය බියක් දක්වනවා.ඒත් මේ අතරේ ඉතා එඩිතරව ගමන් ගන්නා පුද්ගලයින්ද සිටිනවා.මෙවැනි බොහෝ පාලම් ප්‍රමාණයක් චීනයේ පිහිටා තිබෙනවා.ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට්ස් පාවිච්චි කරන ලද එක් විඩීයෝවක් මේ වන විට අන්තර්ජාලය කළඹා තිබෙනවා!මෙහි පෙන්වන්නේ සංචාරකයෙක් වීදුරු පාලමක් උඩ ගමන් කරන විට හදිසියේම එම පාලම ඉරි තලා යන්න පටන් ගන්නවා.එහි බිය ජනිත කරවීම සඳහා නොයෙකුත් ශබ්ද පවා භාවිතා කොට තිබෙනවා! මෙය නිසා බොහෝ දෙනෙක් හා පාලම් බළධාරීන් පෙරට වඩා ජනයාගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සොයා බලනවා යැයි ආරංචියි!

desktop-1508095925

desktop-1508095929

desktop-1508095927

Share this post with your friends!