ලෝකයේ ලස්සනම සෙබළිය හමුවන්න එලීනා……..

එලීනා කියන්නේ යුධ සෙබළියක් නෙමෙයි..හැබැයි ඇය යුධමය භාණ්ඩ වලට පුදුමාකාරයෙන් ආශාවක් දක්වන්නියක්..මේක නිසාම බොහෝ තරුණයන් ඇය හා පෙමින් වෙලෙනවා..ඇය ගොඩක් ලස්සනයි..ඇය හමුදාවට බැඳුණු කලෙක ඇය තරම් ලස්සන යුවතියක් සොයා ගැනීමට අපහසුවේ යැයි ඇය දන්නා ඇය පවසනවා. ඇය රුසියාව තුල මෙන්ම චීනය තුලත් විශාල වශයෙන් ප්‍රසිද්ධයි..හැබැයි මේ ඡායාරූප ටික දැක්කට පස්සේ ඇය නියම සෙබළියක් බව ඔබට පසක් වේවි.

aRmb7bB_700b

Share this post with your friends!