ලිංගිකත්වය වෙනස් කල මිනිසෙකුගේ පෙර සහ පසු ඡායාරූප……ඒකත් මාරම මාරයි….

ජෙමි විල්සන්ව පාස් කරගෙන යන ඕනෑම කෙනෙක් එයාව දැක්කොත් පුදුමයට පත් වෙනවා සත්තයි..හොඳින් වැඩුනු මස් පිඬු, නිල් පාට ඇස් වලින් යුක්ත ඔහු ලිංගිකත්වය වෙනස් කල මිලියන 1.4ට එකතු වෙනවා. ඒකත් එක්සත් රාජධානියේ..2015 තමයි මෙයා කාන්තාවකගෙන් පිරිමියෙකු ලෙස වෙනස් වනවා කියන තීරණයට පැමිණ ඇත්තේ..මේ පිළිබඳව විස්මයටත් බියටත් ජෙමිගේ පවුලේ අය ලක් වුනත් ජෙමිගේ තීරණයේ වෙනසක් වුනේ නැහැ.මුලදී ලද ප්‍රතිකාර වලින් කිසිදු වෙනසක් නොපෙන්වුවත් දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිකාර හා ව්‍යායාම වලින් ඔහු පිරිමියෙකු වීමේ ප්‍රයත්නය සාර්ථක වෙලා තියෙනවා.තාම ජෙමිට වෙන්නේ අවුරුදු 21ක්..කෙසේ වුවත් ඔහුගේ කථාව සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා වල බෙදා ගැනීමත් සමඟ ඔහු ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා තියෙනවා..

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-15

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-597ecfda17205__700

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-597ecfdc8924c__700

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-597ecfde5a42b__700

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-597ecfe0a20bb__700

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-597ecfe2d84f5__700

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-597ecfe50e43a__700

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-597ecfe92811a__700

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-597ecfeae19be__700

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-597ed9a3ccc04__700

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-597ed233c71f5__700

transgender-man-before-and-after-jamie-wilson-597ed23225c17__700

Share this post with your friends!