රිචට් සෝවාගේ පාවෙන ප්ලාස්ටික් දුපත!

අපූරු දේ කිරීමට කැමති පුද්ගලයෙක් වන රිචට් සෝවා තම මව් රට වන එංගලන්තය අතහැර මෙක්සිකෝවේ මුහුද ආශ්‍රීත ප්‍රදේශයක් වන කැන් කැන් වලට මාරු වුවා. මෙහිඳි ඔහු වෙරළට මීටර් 100 ක් ඈතින් ප්ලාස්ටික් බෝතල් මනාව සකසුරුවම් කරමින් පුද්ගලික දුපතක් නිර්මාණය කළා. පිළිවෙළින් විශාල දැල් හා ප්ලාස්ටික් බෝතල් අසුරමින් අවසාන තට්ටුවේ ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය යෝදා නිම කිරීම අපූරුය. මෙය ඉතා ලස්සන මෙන්ම දැකුම් කළුය.

මෙය ජොඩී බෝලින් නැමැතී කන්තාවගේ දැඩි ආකර්ශනයට ලක් වුවා. ඇය පරණ නිරූපිකාවක් වන අතර රිචට්ට ඇයව ෆේස් බුක් හරහා මුන ගැසි ඇත. ඇය මෙම දුපතේ නැවතීමට තිරණය කළා. ඇගේ කොන්දේසි වලට අදාලව ගෝනුස්සන් වැනි සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා වන පරිදි නිවසක් නිර්මාණය කළා. තව දුරටත් මෙය වැඩි දියුණු කිරීම ඔහුගේ අරමුණයි. මෙම පුදුම දුපත පිළිබඳ ඔබෙ යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න.

Share this post with your friends!