යාලුවො 8 දෙනෙක් එකතු කරන් මේක කරල පෙන්නුවොත් ඔබත් හපනෙක්….

මෙන්න සුපිරිම වැඩක්. අපි මෙච්චර කල් කිව්වෙ ජපන්නු හපන්නු කියලා නේ, ඒත් චීන්නුත් හරි හරියට වැඩ කිඩ පෙන්නන බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑ. මේ වීඩියෝවෙන් ඔබට චීන ගිනි නිවන බටයින් ජම්පින් රෝප් එකකින් පැන පැන යන අයුරු බලන්න පුලුවන්. මේක ටිකක් විශේෂයි. මොකද අපි එක්කෙනෙක් පනිද්දිත් අපිට එක දිගට පනින්න ටිකක් අපහසු එකේ මෙතන ඉන්න කණ්ඩායම විනාඩි තුනකදී 577 වතාවක් පැනලා තියෙනවා. ඔවුන් පවසා තිබුනේ මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් මගින් කණ්ඩායක් හැගීම වැඩිදියුණු වෙනවා කියලයි.

Share this post with your friends!