මොණරව වෙනස් විදිහකට දැකපු අපූරු අවස්ථාව!

පරිසරයේ ඇති අපූර්වත්වය සමහරක් අවස්ථාවලදි වචනයකින් කිව නොහැකි තරම් අලංකාරය. පියවි ඇසින් නැරඹිය නොහැකි බොහෝ දේවල්ද මේ අතර ඇත. මැක්‍රෝ ඡායාරූපකරනය ලෙස හඳුන්වන්නේද මෙවැනි පියවි ඇසින් නැරඹිය නොහැකි දේ ඡායාරූප ගත කිරීමයි. සමහරක් අවස්ථාවලදි මයික්‍රෝස්කෝප් වැනි උපකරණයක් භාවිතා කොට පියවි ඇසට නොපෙනෙන පරිසරයේ හා සතුන් ගේ නොයෙක් අලංකාරයන් ඡායාරූපයට හසුකර ගත හැකි වීම ඉතා අපූරුය.

peacock11-768x489

වැල්ඩෝ නේල් වෘතිත්යෙන් මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙක් වන අතර ඡායාරූපකරණයද සිදුකරන්නෙකි. ඔහු මොනරෙකුගේ පිල් මයික්‍රෝස්කෝපයක් ආධාරය කරගෙන මැක්‍රෝ ඡායාරූප ගත කොට තිබෙනවා.

peacock1-768x512

peacock2-768x512

peacock4-768x512

peacock5-768x512

peacock6-768x512

මොනරා යනු ඉන්දියාවේ ජාතික පක්ෂියා වන අතර ඒ තුලින් ගාම්භිරත්වය හා දේවත්වය පිළිඹිඹු වන බව ඔවුන්ගේ මතයයි. මෙම ඡායාරූප තුලින් සියුම් තැන් පවා ඉතා අලංකාර ලෙස ඡායාරූප ගත වී ඇති අතර එය ඉතා දැකුම්කළුය.මොනරාගේ පිහාටු වෙන් වෙන් ව බලාගත හැකි වන අතර මෙය පේළියට ඉතා විට රත්තරන් හා මැණික් අල්ලා ඇති විට මෙන් දිස්වෙයි. නොයෙක් දුර පරතරයන් සහිතව නොයෙක් අකාරයෙන් ඡායාරූප ගත කර ඇති මෙය එක් කොට අවසාන ඡායාරූපයක් වෙනම නිමවා ඇත.එයින් වෙනස් මෙන්ම අමුතුම චමත්කාරයක් එක් කොට ඇත.එය වෙනම ලෝකයක හෝ සාගර පත්ලේ ගත් ඡායාරූපයකට සමාන කම් දක්වයි.

peacock7-768x512

peacock8-768x512

peacock10-768x512

Share this post with your friends!