මේ ළමයාගේ ජීවිතය අනතුරේ හෙළන සීයා…….

පොඩ්ඩෙක් එක්ක නිවසේ තනියෙන් ඉන්න වුනාම ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් ටිකක් අවධානම් සහගත වැඩක්…මොකද පොඩි කට්ටිය දඟ නිසා නිතරම ඒ ගොල්ලෝ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනෑ..ඔවුන්ට විනෝද වෙන්න නිදහස දෙන්න ඕනෑ තමයි..හැබැයි එහෙම කියලා ඒ අයට අවධානම් වැඩ කරන්න දෙන්න හොඳ නෑ…හැබැයි මේ සීයාට නම් එකේ ගානක් නෑ වගේ..මේ චීන සීයාගේ නම තමයි මිස්ටර් පෙන්ග්..ඉතින් චීන ගැහැණු ළමයෙකුයි පුංචි පිරිමි ළමයෙකුයි හතරවැනි තට්ටුවේ කිසිදු ආරක්ෂාවක් නොමැතිව මේ විදියට නට නට ඉන්නවා දැක්කම ඇඟ කිලි පොලා යන එක අහන්න දෙයක්ද? හැබැයි සීයාට මීට වඩා වගකීමක් තියෙන්න ඕනෑ නේද කියලා ඔයාට මේ විඩියෝ එක දැක්කම හිතෙයි…

Share this post with your friends!