මේ හොරා හොරකම් කරන අමුතුම දේ බලන්නකො…..

ඇත්තටම මේ හොරකමේ නම අහන කොටත් ටිකක් විතර පිළිකුල් සහගතයි නේ…මේ හොරා එක සතියකට ටොයිලට් පේපර් 1500ක් විතර හොරකම් කරනවා කියලා ආරංචියි..මෙයාව එරට බළධාරීන් සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන හැම උපක්‍රමයක්ම භාවිතා කරනවා..මෙය මේ වන විට එරට පුවත් පත් හා මාධ්‍ය වලින් පවා ප්‍රචාරනය වෙනවා..චෙන්ග්දු උද්‍යානයේ තමයි මේ හොරකම සිද්ධවෙන්නේ..දැන් නම් ඉන්නේ පුදුම ජාතියේ හොරු තමයි නේ…කියලා වැඩක් නෑ..

Toilet paper

Share this post with your friends!