මේ සෙල්ෆී වල පිටුපස තියෙන කතාව නම් හරිම පිස්සුවක්!

කෙනෙකුගෙන් වෙන්වීම ලේසි නෑ..ඒකත් ඔබත් එක්ක ජීවිතය බෙදාගත්තු ඔබේ ජීවිතයේ විශාල කොටසක් වන කෙනෙකුගෙන් නම් එය තවත් අසීරු කටයුත්තක්…ඒක තමයි දික්කසාදය..හැබැයි ඉතින් ඒකත් දැන් ට්‍රේන්ඩ් එකක් වෙලා….ඒකට කියන්නේ දික්කසාද සෙල්ෆීස් කියලා.කථාව නම් ටිකක් නෙමෙයි..ගොඩක් අමුතුයි වගේ..හැබැයි සමහරක් ඡායාරූප නම් හරිම අපූරුයි..ඔයාලම බලන්නකෝ…
divorce-selfie-2

divorce-selfie-3

divorce-selfie-4

divorce-selfie-5

divorce-selfie-6

divorce-selfie-7

divorce-selfie-9

divorce-selfie-10

divorce-selfie-11

divorce-selfie-12

Share this post with your friends!