මේ විශාල අත් දෙක කොහෙන්ද මතුවුනේ හැබෑටම……….

ගෝලීය උෂ්ණත්වය අධික වීම කියන්නේ මුළු ලෝකයාටම බලපෑ ප්‍රශ්නයක්….මෙයට විසඳුමක් ඉක්මනින් සොයා නොගතහොත් විශාල බලපෑමකට මුළු ලෝකයාම නතු වෙන්නට පුළුවන්..2017 වෙනිසියාවේ ඉතාලියානු නිර්මාණ ශිල්පියෙකු ඔහුගේ විෂ්මිත නිර්මානයකින් මෙම ගෝලීය උණුසුම මොනවට නිර්මාණය කොට තිබෙනවා..ඇත්තෙන්ම මෙය දුටු විට එය ඔබට වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි වේවි…ලොරෙන්සෝ ක්වීන් තමයි මේ නිර්මාණ ශිල්පියාගේ නම…විශාල අත් දෙකක් යොදාගෙන මෙම නිමවා ඇති නිර්මාණය සැබැවින්ම අද්විතියයි…එය ගැන කියා නිම කල නොහැකි තරම් අලංකාරයි…
hands-sculpture-support-lorenzo-quinn-venice-1-59186e46d6d2f__880

hands-sculpture-support-lorenzo-quinn-venice-9-59186fa608864__880

hands-sculpture-support-lorenzo-quinn-venice-10-59186fcf0d798__880

hands-sculpture-support-lorenzo-quinn-venice-14-5918707e266fe__880

hands-sculpture-support-lorenzo-quinn-venice-24-591872406a648__880

hands-sculpture-support-lorenzo-quinn-venice-25-5918726089b95__880

hands-sculpture-support-lorenzo-quinn-venice-27-5918728c40d12__880

hands-sculpture-support-lorenzo-quinn-venice-59187433ba675__880

hands-sculpture-support-lorenzo-quinn-venice-59187469c9810__880

Share this post with your friends!