මේ මොකක්ද මේ වෙන්නේ බලන්න…….

ඔයාගේ ජීවිතේ තියෙන ආසාවල් ඔයාගේ ජීවිතයට හානි නොකරනවා නම් බොහෝම හොඳයි..යු-ටියුබ් වල නික් කියන පුද්ගලයා නයි සොයා යන්නෙක්..ඒත් නයෙක් හොයා ගන්න බැරි වෙච්ච තැන මෙයා පුංචි විවේකයක් ගත්තා..ඔය අතරේ තමයි..මෙයාට විෂ ඝෝර නාගයෙක් කිට්ටු වුනේ..මෙයාට ළඟ තිබුනු පඳුරකින් ඇසුනු ශබ්දයෙන් තමයි මෙයා මේ අපරදිග කළු නයාව දැක්කේ..තමන් දෙස බලා පිඹින මේ විෂ නයා දෙස නිකුත් උපේක්ෂා සහගතව බලන් හිටියා..මෙවැනි නයෙකුගේ පහර කෑම අධික වේදනා ගෙන දෙන්නක් පමණක් නොව ජීවිත අවසානයද විය හැකියි..නයා උකුලට පනින්න කලින් බේරේන්න නම් නික්ට පුළුවන් උනා.

Share this post with your friends!