මේ මනුස්සයා මෙච්චර සල්ලි කන්දරාවක් වියදම් කරන්නේ මොකටද බලන්න…

මෙයාගේ නම ලුයිස් පාර්ඩ්න්..වයස 25යි..මෙයා යුරෝ 4000ක මුදලක් මාසයකට වියදම් කරනවා. ඒ වෙන මොනවටවත් නෙවෙයි. මෙයාගේ රූපලාවන්‍ය කටයුතු වලට..මෙයාට ඇත්තෙන්ම වුවමනා කරලා තියෙන්නේ දිව්‍යමය ස්වරුපයක් ගන්න..ඒ නිසා තමයි මෙයා මේ වගේ මේ තරම් මුදලක් රූපලාවන්‍ය කටයුතු සඳහා වැය කරන්නේ..මෙයා කුඩා කාලේ ඉඳලම දේව දූතයින්ට වගේ ආසා කරපු කෙනෙක්.මාසෙකට වියදම් කරන මුදලට අමතරව මෙයා යුරෝ 27,000ක මුදලක් ශල්‍යකර්ම සඳහා වියදම් කරලා තියනවා.හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම මෙයාට ඒ දිව්‍යමය ස්වරූපය ලැබෙනකන් මෙයා මේ වැඩේ නම් අත් හරින එකක් නම් නෑ..
35K-TO-BE-REAL-LIFE-ELF

PAY-35K-TO-BE-REAL-LIFE-ELF (1)

PAY-35K-TO-BE-REAL-LIFE-ELF (2)

PAY-35K-TO-BE-REAL-LIFE-ELF (3)

PAY-35K-TO-BE-REAL-LIFE-ELF (4)

PAY-35K-TO-BE-REAL-LIFE-ELF

Share this post with your friends!