මේ මනුස්සයාව වලලන්නේ පන පිටින් ඇයි කියලා හිතාගන්න පුළුවන්ද?

මෙම සැමියා තමන්ව මිනි පෙට්ටියක බහා වැලලීමට පෙර ඔහුගේ බිරිය සිපගන්නා අයුරු දක්නට පුළුවන්..මාවතක් යට පොළවේ තමයි මොහුව වැලලීමට නියමිතව ඇත්තේ.ජෝන් එඩ්වර්ඩ් යන අය තමයි මෙලෙස මිහිදන් විමට සුදානම් වන්නේ..මොහු විශ්‍රාම ලත් අයෙක් අතර දින තුනක් මෙලෙස මිනිපෙට්ටියේ ගත කිරීමට ඔහු අදහස් කරනවා.මේ කාලයේදි ඔහුට අන්තර්ජාල පහසුකම් පවා ලැබීමට නියමිතයි.ඔහුගේ ප්‍රයත්නය නම් මේ කාලය තුලදි නොයෙක් දේට ඇබ්බැහි වු හා ආතතියෙන් පෙලෙන අය බේරා ගැනීමට මිනි පෙට්ටියේ සිට උපදෙස් ලබා දිමටයි..ඒකත් මාරයි නේ..

PAY-BURIED

PAY-BURIED (1)

PAY-BURIED (2)

PAY-BURIED (3)

PAY-BURIED (4)

PAY-BURIED (5)

PAY-BURIED (6)

PAY-BURIED (7)

Share this post with your friends!