මේ මනුස්සයාට වෙන හදියක්…කියවලම බලන්න..

මෙය මෑතකදී යු-ටියුබ් හි පළවු විඩීයෝවක්..මේ මනුස්සයා ඇලිගේටර් කෙනෙක් ගේ ඡායාරූපයක් ගන්න සතා ළඟට ඉතා කිට්ටු වෙනවා..හැබැයි සතා නම් මේකට කිසිසේත් කැමති නැති බව ඔබට මෙම විඩීයෝව නැරඹු විට වැටහේවි..ඕනැම දෙයක් කරද්දී හැම දේටම වඩා තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිය යුතුයි කියන්නේ මෙන්න මේ හින්දා..

Share this post with your friends!